עבודות חשמל ובקרה

רח' צה"ל 16, אשקלון, 78598                טל: 08-6750850, פקס: 08-6750950                Email: nedivi@nedivi.co.il
שותפויות עסקיות
לחברה זרוע בענפים בינלאומיים באמצעות השקעה בחברת גל ב. השקעות בינלאומיות המתמחה ברכישת מבנים שיפוצם והשכרתם.
לחברה מניות בחברת SILENT NORTH AMERICA שהינה בעלת בלעדיות בקו הפצת חלקי חילוף לרכב בארצות הברית.